Reglement

Boerencamping Hoge Haren in Tuil.

 

1.  Het is verplicht om op onze camping te genieten. Om hierbij te helpen zijn enkele regels opgesteld.

 

2. Huishoudelijk afval kunt u uitsluitend in deugdelijke en gesloten huisvuilniszakken aanbieden in de daartoe bestemde container bij de op- en afrit van onze camping, papier in de papiercontainer en glas graag in de glascontainer. Groot afval dient u zelf af te voeren.

 

3. Bezoek op uw kampeerplaats is toegestaan, graag eerst even melden en de kosten voor de bezoekers te voldoen.

 

4. Respecteer de rust en de natuur, alsmede de eigendommen van onze buren.

 

5. Het is verboden te spelen, te roken en zich langer dan strikt nodig is op te houden in de douche- en toiletruimten.

Laat deze ruimten weer achter zoals u ze zelf weer wenst aan te treffen.

Wilt u i.v.m. verstopping van het riool buiten toiletpapier geen onnatuurlijke zaken als verbandmiddelen, vochtige doekjes etc. door het toilet/chemische toilet uitstort spoelen maar in de prullenbak doen.

 

6. Wilt u 1 dag voor vertrek contant afrekenen, wij hebben geen pin apparaat.

Op de dag van vertrek moet de kampeerplaats voor 13.00 uur netjes vrijgelaten worden.

 

7. Gebruik van de speeltoestellen bij de notenbomen is geheel op eigen risico.

De boerencamping Hoge Haren is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf op de Hoge Haren. De directie wijst dan ook elke aansprakelijkheid van de hand.

 

8. AGRARISCHE - ACTIVITEITEN: kunnen zich rondom het kampeer terrein voordoen, hier kunnen wij niets aan doen. Houdt u er dan wel rekening mee, dat de boerderij/parkeerterrein GEEN speelplaats is voor de kinderen!

 

9. AANSPRAKELIJKHEID: voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping bevindende goederen in eigendom van campinggasten of voor ongevallen van mens of dier, bij ons verblijvend zijn wij nimmer aansprakelijk!

Voor verzekering b.v. van uw tent of uzelf; tegen storm, brand, diefstal, letsel/ongevallen e.d. van mens en dier dient u zelf te zorgen!

 

10. Alle gasten dienen zich te houden aan deze vastgestelde regels. Overtreding van het reglement kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. De campingbeheerder behoudt zich het recht personen, tenten, voertuigen etc. van het terrein te verwijderen.

 

Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht het reglement te kennen.